SWOT kancelarii prawnej

Program nauczania a rzeczywistość

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/SWOT_pl.svg

Jako prawnik będący na półmetku swojej edukacji radcowskiej twierdzę, że żaden młody prawnik nie poznał i zapewne nie pozna w najbliższej przyszłości technik i metod wykonywania prostych analiz biznesowych. Powód jest prosty i pozostaje niezmienny od momentu, gdy nasi patroni zdobywali uprawnienia adwokackie i radcowskie. Nikt nas nie uczył podejścia biznesowego do wykonywanego zawodu. Kończąc aplikację jesteśmy gorzej przygotowani do pracy niż absolwent wydziału zarządzania i marketingu. Różnica polega na tym, że potrafimy dokonywać czynności procesowych, możemy reprezentować interesy naszego klienta.

Jesteśmy w posiadaniu specjalistycznej wiedzy ale nie umiemy jej sprzedać. W wielu przypadkach podobnie jest z partnerami Kancelarii, którzy poznali mechanizmy rynku i funkcjonowania przedsiębiorstwa w praktyce, popełniając błędy i wyciągając z nich lekcje. Jednak warto zawczasu poznać proste mechanizmy analityczne by nie błądzić w biznesie i nie podejmować zbędnego ryzyka. Jak mawia bowiem  W. Buffett: „Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz.” Prosty SWOT pozwoli Ci zebrać dane o kancelarii i spojrzeć na biznes z zupełnie innej strony.

Czym jest SWOT?

SWOT jest podstawowym narzędziem analitycznym, które służy do porządkowania i pozyskania informacji o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Wykorzystywane jest najczęściej jako jeden z pierwszych etapów analizy strategicznej. SWOT z powodzeniem można stosować nie tylko budując strategię biznesową przedsiębiorstwa. Doskonale sprawdzi się także podczas analizy nawet poszczególnych procesów i czynności.

Skrót SWOT pochodzi z jęz. Angielskiego i oznacza:

 • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę kancelarii,
 • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę Twojej działalności,
 • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla kancelarii szansę korzystnej zmiany,
 • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla kancelarii niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany

Najczęściej przyjmuje się, że mocne strony i słabości są czynnikami wewnętrznymi. Odpowiadając na pytania z tej „puli” szukamy odpowiedzi w wewnątrz kancelarii. Dla przykładu, mocną stroną będzie fakt, że posiadamy mocne podłoże finansowe. Mocną stroną nie będzie natomiast pojawienie się nowych potencjalnych klientów – będzie to szansa.

Zagrożenia i szanse są czynnikami zewnętrznymi. Znajdują się poza strukturą kancelarii. Twoją szansą może być możliwość zatrudnienia specjalisty z dziedziny zarządzania, zagrożeniem – zmieniające się prawo i obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych. Widzisz różnicę?

Co analizować?

Być może trudno będzie Ci analizować całe przedsiębiorstwo i wszystkie jego procesy. Jest to jednak możliwe jeżeli wybierze się podstawowe elementy będące przedmiotem analizy. Wśród mocnych stron i słabych skup się przede wszystkim na:

 • informacjach zwrotnych od klientów – zebranych np. w drodze ankiet, rozmów, spotkań biznesowych;
 • informacjach pochodzących pracowników;
 • zdolnościach i umiejętnościach – szczególnie tych, które posiadamy, jak i tych, których nam brakuje;
 • aktywach i pasywach – środki finansowe, nieruchomości, kredyty;
 • procesach – np. komunikacja, praca w zespole.

Skupiając się na czynnikach zewnętrznych, pochodzących spoza obszaru kancelarii (szanse i zagrożenia) skup się na:

 • środowisku zewnętrznym – tendencje lokalne i globalne;
 • rynku Twoich usług;
 • dane dotyczące konkurencji.

W praktyce samo określenie mocnych i słabych stron nie doprowadzi nas daleko jeżeli nie poddamy ich wzajemnej analizie. Powszechnie przyjmuje się, że należy ten proces dokonać odpowiadając na serię pytań:

od wewnątrz do zewnątrz:

 • Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę?
 • Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie?
 • Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?
 • Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

od zewnątrz do wewnątrz:

 • Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę?
 • Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość?
 • Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę?
 • Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?

Odpowiadając na te pytania spojrzysz na swój biznes, proces, usługę (cokolwiek co analizujesz) z zupełnie z innej strony. Ważne teraz abyś wykorzystał swoje mocny strony aby zniwelować konkretne słabości. Jeżeli jesteś gotów, wykorzystaj szanse pojawiające się na rynku by rozwijać przedsiębiorstwo. Czekam na Twój komentarz.

 .

2 3848
Szymon Kwiatkowski

MarketingPrawa.pl Produkcje.fm

1 Comment

 1. Bardzo interesujące!
  Dzięki Szymonie!

  Rafał

Leave a Reply