Trendy marketingowe w kancelariach w 2017 r.

2017Wskazanie trendów marketingowych i biznesowych w branży prawniczej na najbliższy rok to trochę wróżenie z fusów. Granica błędu jest tak duża jak duże rozwarstwienie jest branży. Każda kancelaria w jakimś stopniu zajmuje się marketingiem, rozwojem biznesu jednak inną perspektywę ma prawnik z małego miasta, a inną kilkunastoosobowa kancelaria z miasta wojewódzkiego. Są jednak punkty wspólne w marketingu, które mogą być przeważające w 2017 r. Spróbujmy pobawić się i wskazać najważniejsze kierunki rozwoju marketingu w branży prawniczej:

Networking

Wszyscy wiedzą, że największa wartość jest w tym potencjalnym kliencie, z którym udało się nawiązać osobistą, rzeczywistą relację. Jestem zdania, że prawnicy będą kłaść coraz większy nacisk na nawiązywanie nowych relacji i będą w tym obszarze aktywni. Mam tu na myśli wyjście z inicjatywą do rynku i ludzi. Myślę, że kancelarie przestaną być biernym networkerem a staną się miejscem czy osobistością, która lokalnie łączy ze sobą ludzi, wspiera biznes i przedsiębiorczość.

Marketing poprzez treść

Ten trend jest widoczny cały czas i będzie się utrzymywać ze względu na ograniczone koszty potencjalnie szerokie spectrum dotarcia do klienta. Oprócz blogów, o których nie trzeba pisać w grę będą wchodzić alternatywne (choć standardowe) sposoby dystrybucji treści: e-booki, raporty i webinary. Większy nacisk położony będzie na obsługę newsletterów i mailingów z naciskiem na personalizację komunikacji. Content marketing silnie skorelowany jest z kwestią budowy możliwie największych i możliwie najlepszych jakościowo zasięgów.

Analityka

Prawnicy zaczną bardziej analizować i dbać o wygenerowany ruch na ich stronach, blogach, mediach społecznościowych. Myślę, że marketerzy prawników będą zmuszeni do analizy efektywności podejmowanych działań marketingowych nie tylko w sieci ale także off-line. Dogłębna analityka może doprowadzić do rezygnacji z testowania nowych kanałów komunikacji z klientem, a spowodować przesunięcie uwagi na efektywnowność posiadanych narzędzi.

Współpraca z influencerami

Mam nadzieję, że pojawią się pierwsze kampanie, zapewne w oparciu o kontent, z wykorzystaniem influencerów, a więc osób kompetentnych, znanych i rozpoznawanych w danym środowisku.

Mobile

„Rok mobile” jest ogłaszany w Polsce od kilku lat. Myślę, że ten trend nie ulegnie zmianie. Użytkownicy surfują po sieci co raz częściej z wykorzystaniem telefonu. Oczywiście, w naszej branży udział narzędzi desktopowych będzie najsilniejszy. Porównując jednak statystyki ruchu w ujęciu rok do roku widzę wzrosty ruchu mobile niejednokrotnie przekraczające 90%.

A na co Ty kładziesz nacisk w 2017 r? Zacznij rok z naszym szkoleniem ze sprzedaży usług prawnych 9 stycznia w Warszawie.

0 1420
Szymon Kwiatkowski

MarketingPrawa.pl Produkcje.fm

Leave a Reply