Konferencja poświęcona wprowadzeniu do obrotu suplementów diety.

Ponad 200 uczestników, 13 prelegentów, 4,5 godziny dyskusji, wystąpień i wymiany doświadczeń – tak w liczbach wygląda konferencja biznesowo–naukowa, którą zorganizowaliśmy dla naszego klienta Fundację Europejski Instytut Suplementów i Odżywek. Konferencja Wprowadzenie do obrotu suplementów diety. Ograniczanie ryzyka, jakość i transfer technologii odbyła się 20 lutego. Mieliśmy przyjemność organizować to wydarzenie „od A do Z”.

Prelegentów i słuchaczy zaprosiliśmy do auli Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tu spotkali się naukowcy, badacze, właściciele i pracownicy firm z branży a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych instytucji, które na co dzień zajmują się żywnością i suplementami diety. Konferencję uroczyście otworzyli prof. dr hab. Mirosław Słowiński – dziekan wydziału oraz prezes EISD, Katarzyna Wójcicka. Mówiono wiele o publikacji pt.: „Przewodnik konsumencki. Jak czytać etykiety suplementów diety?, poprzez którą Fundacja chce edukować konsumentów, strzec przed zakupami produktów niepewnych, niespełniających wymogów czy wręcz nielegalnych i wspierać ich codzienne wybory. Wiele mówiono również o innowacyjnym, branżowym systemie certyfikacji poddającym suplementy diety niezależnym badaniom i kompleksowej ocenie pod kątem bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań prawnych, jakościowych i etycznych, czyli znaku „EISD – Certyfikat Jakości Suplementów Diety

Pierwszy panel konferencji wypełniły wystąpienia na temat  obowiązków i odpowiedzialności prawnej producentów i dystrybutorów suplementów diety, metod ograniczania ryzyka wprowadzania do obrotu suplementów niezgodnych z normami, bezpieczeństwa i świadomości konsumentów. Panel drugi zawierał prelekcje pracowników naukowych Wydziału Nauk o Żywności SGGW na temat suplementów diety i żywności w prowadzonych tu projektach badawczych.

 

0 2377
Szymon Kwiatkowski

MarketingPrawa.pl Produkcje.fm

Leave a Reply