Gdzie szukać możliwości rozwoju?

http://flic.kr/p/6XW1wK

Dzisiejszy wpis, to wpływ niesamowitych myśli i rad Petera Druckera. Po lekturze „Przesłania Druckera” poszukuję odpowiedzi na zadawane przez niego pytania: „Czy systematycznie poszukujesz nowych możliwości rozwoju?”, „Czy nieustannie poszukujesz nowych możliwości, tak jakby od tego zależało przetrwanie Twojego biznesu?”. Stawiane tu pytania mają charakter uniwersalny a udzielenie na nie odpowiedzi pozwolą na nowo spojrzeć na biznes – także ten prawniczy.
Drucker wskazywał 7 najważniejszych źródeł możliwości rozwoju:
1. Nieoczekiwane – np. nieoczekiwane zdarzenia zewnętrzne, nieoczekiwane porażki
2. Nierówności na rynku i w branży w wymiarze czasowym i geograficznym – np. klienci i ich oczekiwania a sposób ich realizacji, technologie i działania.
3. Niespójności – np. luki w oczekiwaniach klientów, dysfunkcje w ważnych ogniwach procesów biznesowych
4. Niedoskonałość procesów – np. braki technologiczne
5. Zmiany demograficzne – np. globalizacja, starzenie się populacji
6. Zmiany percepcji i priorytetów wpływające na nawyki konsumentów
7. Nowa wiedza – np. stosowanie wiedzy w nowych obszarach.

Patrząc na te możliwości rozwoju, można łatwo stwierdzić, że każda nadaje się do zastosowania i wykorzystania przez rodzime kancelarie. Trzeba jednak porzucić wczorajsze ograniczenia i z otwartą głową szukać nowych dróg rozwoju. Należy poszukiwać zmian, reagować na nie i wykorzystywać w charakterze możliwości. Trzeba mieć wizję kancelarii nowatorskiej, otwartej na zmiany.

Jakie źródła możliwości wykorzystywać?
Spośród wymienionych 7 źródeł możliwości, każde w biznesie prawniczym może mieć zastosowanie. Patrząc na rynek i branżę szerokim okiem, można bez problemu dostrzec niedoskonałości procesu obsługi klientów np. poprzez zaniechanie wykorzystywania nowych kanałów komunikacji. Internet jest ciągle, i długo jeszcze będzie, narzędziem traktowanym przez prawników po macoszemu albo w sposób raczej nieprzystający do wykonywanego zawodu jak tutaj: Porada prawno-podatkowa na Gruponie.
Internet i jego efektywne wykorzystanie jest źródłem nowych możliwości. Pozwala zdobyć nowych klientów, lepiej ich obsłużyć, wejść z nimi w bliskie relacje. Możliwości zastosowanie Internetu i aplikacji działających za jego pośrednictwem jest niezliczona ilość. Dlaczego prawnicy nie korzystają z nowoczesnych rozwiązań? Dlaczego stać ich na zaniechanie rozwoju?

Przyczyn jest kilka a najważniejsze to:
1. Brak wiedzy o możliwościach Internetu
2. Chroniczny brak czasu
3. Brak znajomości aplikacji wykorzystujących nowe technologie
4. Brak nastawienia na rozwój
5. Strategia „okopania się na zdobytej pozycji”

Podłożem całego problemu jest świadomość części branży. Prawnicy, w mojej ocenie, naród konserwatywny biznesowo, boją się zmian, boją się szukać i zdobywać. Strach przed podjęciem wyzwania jest powodem tak niskiej świadomości internetowej środowiska. Czas otrząsnąć się z wczorajszego kurzu stagnacji i wejść w nowe, informatyczne jutro.

Szanse i ryzyka
„Informatyczne jutro”, czy może „informatyczne dzisiaj” to ogromna szansa ale także źródło wielu ryzyk dla kancelarii. O ryzykach mówi się nie wiele, pomija się ten trudny temat. Trudno bowiem je wszystkie zidentyfikować, gdy mówi się o kancelarii wykorzystującej nowe technologie. Prędzej można określić ryzyka związane z konkretnymi działaniami czy wykorzystywanymi aplikacjami. Ale ten temat to miejsce na kolejny post…

Przedsiębiorca zawsze szuka zmian, reaguje na nie i wykorzystuje je w charakterze możliwości

.

0 1352
Szymon Kwiatkowski

MarketingPrawa.pl Produkcje.fm

Leave a Reply